MOVEMENT - YOGA - RELAXATIONThe Times are Urgent: 
Let us Slow Down

- Bayo Akomolafe

... Också en del av plattformen Recreare

Recreare är ett rekreationscenter med en ekopsykologisk grund som utgår ifrån människan som en del av ett biologiskt och levande system. Vi erbjuder aktiviteter, föreläsningar, kurser och stöd för grupper och individer med inspiration av natur och kultur.

Våra aktiviteter fokuserar på rekreation och uppbyggnad och innefattar vila, vederkvickelse genom stärkande eller upplivande aktiviteter och miljöombyte för att återhämta kraft och kunskap. Rekreation (latin recreare) betyder att ge nytt liv, vilket vi gör genom att så frön till en djupare kontakt med naturen, vårt hem, oss själva och varandra utifrån kunskap om psykologi och ekologi.


Recreare vänder sig till grupper och individer som är nyfikna på meningsfulla möten i naturen och en närmare kontakt med sig själva och sin omgivning. Aktiviteterna varierar för säsongen och syftar till att skapa upplevelser som främjar en hållbar transformation.

070-318 99 90

anna.m.breed@gmail.com

Instagram: annabreed_